Undervisning

Klubben tilbyder undervisning på forskellige niveauer. På alle niveauer tager vi udgangspunkt i systemet “Nordisk Standard”. Detaljer om de forskellige kurser kan ses af nedenstående beskrivelser:


Kursus for nybegyndere

Kursusdage: Onsdag aften fra 18:30 til 21:30
Periode: september – december eller januar – april
Underviser: Anders Wraagaard Pedersen

Pris: 500 kr.
(Prisen inkluderer Nordisk Standard bog 1 samt medlemsskab af Danmarks Bridgeforbund i én sæson. )

Hvem skal deltage:
Den helt nye begynder i bridge, anbefales at starte med dette kursus, som gennemgår de mest grundlæggende regler vedr. bridge. Der fokuseres primært på at lære meldesystemet at kende, så du og din makker kan opnå at komme i den mest optimale kontrakt, for at vinde spillet. Her ud over gives der også gode råd til både spilføring og modspil.

Af emner for kurset kan nævnes:

 • Grundregler, tips til spil i sans (NT), udspil, regnskab
 • Kontrakt, udgang, slem, tips til spil i farve
 • Honnørpoint, balancerede hænder, åbninger, knibning, lavt i anden hånd og højt i tredje hånd.
 • De videre meldinger efter 1NT
 • Støttemeldinger, svar på åbning 1 i farve
 • Åbners anden melding
 • Svarers anden melding, tredje farve, kaptajnprincippet
 • Indmelding 1NT, simple indmeldinger, springindmeldinger
 • Oplysningsdoblinger
 • 2 klør eneste krav og åbning 2NT, esspørgemelding 4NT Blackwood
 • Svage åbninger (spærremeldinger), forsvar mod spærremeldinger
 • Kald/afvisning, etik, turneringsbridge, stop og alert

Kursus II og spilletræning

Kursusdage: Torsdag formiddag fra 9:30 til 12:00
Periode: september – april
Underviser: Bente Jensen

Pris: 400 kr. for medlemmer (Indeholder ikke bog 2)
(Medlemmer kan købe bog 2 for 150 kr.)

Hvem skal deltage:
Den let øvede i bridge som har spillet mindst en sæson, anbefales at fortsætte med dette kursus, som på nogle punkter er en repetition af bog 1, men samtidig bygges der lidt mere på. Ud over yderligere meldekonventioner, undervises der også i lidt mere teori om spilføring og modspil samt evt. yderligere emner, som deltagerne kan komme med ønsker om. Der bliver rig lejlighed til at tale om spillene, når teorien skal prøves af i praksis. Her gælder det ikke om at vinde, men i langt højere grad af at lære de forskellige konventioner og teknikker til at spille kortene. Det hele foregår i en uhøjtidelig tone og med rigtig godt humør.

Af emner for kurset kan nævnes:

 • Tips til spilføringen
 • Repetition af åbning, falde fra med et stort kort
 • Meldinger efter åbning 1 NT, mere om Stayman, nyt om overføringsmeldinger
 • Repetition af svarers første melding, mere om knibninger
 • Repetition af åbners anden melding, mere om åbners anden melding
 • Repetition af svarers anden melding, mere om svarers anden melding, fjerde farve, præference
 • Mere om modspil
 • Defensiven, indmeldinger
 • Mere om oplysningsdoblinger
 • Mere om stærke åbninger
 • Systemkort, bridgelovene
 • Turneringsbridge

Kursus III – for den der gerne vil lidt mere

Kursusdage: Onsdag aften fra 18:30 til 21:30
Periode: januar – marts
Bemærk: Kurset tilbydes ikke i 2024

Pris: 200 kr. for medlemmer (Indeholder ikke bog 3)
Pris: 375 kr. for ikke medlemmer (Inklusiv Nordisk Standard bog 3)
(Medlemmer kan købe bog 3 for 150 kr.)

Hvem skal deltage:
Den rutinerede bridgespiller som har spillet i længere tid og som er fortrolig med de grundlæggende regler og konventioner, kan med fordel deltage. På kurset fokuseres der på at deltagerne bliver endnu mere fortrolige med at melde og spille sine kort. Som bridgespiller må man ofte vurdere sine kort og indse, at der ikke kun er én bestemt mulighed for at melde. På kurset drøftes sådanne situationer.

Af emner for kurset kan nævnes:

 • Farvebehandling og sandsynligheder
 • Kortvurdering
 • Trumfstøtter med Stenbergs 2NT
 • Åbners anden melding
 • Svarers anden melding
 • Fjerde farve
 • Åbners tredje melding
 • Spilføring i sans – tempo og teknik
 • Spilføring i trumfkontrakter
 • Opsamling

Kursus IV – for den der helst vil vinde

Kursusdage: Onsdag aften fra 18:30 til 21:30
Periode: januar – marts
Bemærk: Kurset tilbydes ikke i 2024

Pris: 200 kr. for medlemmer (Indeholder ikke bog 4)
Pris: 375 kr. for ikke medlemmer (Inklusiv Nordisk Standard bog 4)
(Medlemmer kan købe bog 4 for 150 kr.)

Hvem skal deltage:
Den der gerne vil ruste sig til at spille med og kæmpe mod mere rutinerede spillere i sin fremtidige bridgekarriere. Du har sikkert opdaget, at kampen ved bridgebordet er afgørende for, hvem der løber med de bedste resultater. På dette kursus bliver kampen om henholdsvis kontrakten og spillet gjort til nøgleord.

Af emner for kurset kan nævnes:

 • Modspil 1
 • Modspil 2
 • Flere svar efter åbning 1 NT
 • Indmeldinger og svar herpå
 • Oplysningsdoblinger
 • Modparten blander sig
 • Negative doblinger
 • Modparten blander sig efter åbning 1 NT
 • Opsummering