Medlemsliste

Du kan sortere medlemslisten efter ønske således:

  • Klik på en kolonneoverskrift én gang, så sorteres listen med de markerede medlemmer i bunden af listen
  • Klik på en kolonneoverskrift en ekstra gang, så sorteres listen med de markerede medlemmer i toppen af listen
  • Klik på kolonneoverskriften med medlemsnavnene, så sorteres listen i alfabetisk rækkefølge h.h.v. fra a-å, eller fra å-a
Navn(1) Mandag eftermiddag(2) Tirsdag eftermiddag(3) Onsdag eftermiddag(4) Torsdag eftermiddag(8) Mandag aften(5) Tirsdag aften(6) Torsdag aften(7) Tirsdag formiddag
Agnethe Jensenxxx
Allan Lundxx
Anders Wraagaard Pedersenxx
Ann Bruunx
Anna Mette Rasmussenx
Anna Neta Simonsenx
Anne Grete Worsøexx
Anne Marie Ritterxx
Anne Mengel-Jørgensenx
Anne Wraaex
Annette Bjerregaardxx
Annette Kraghxx
Annette Sommergreenx
Anny Nielsenxxx
Arne Christensenxx
Beatrix Jensenx
Bente Bachx
Bente Falkx
Bente Jensenxxx
Bente Johanne Juelx
Bente Kronborg Jensenxx
Bettina Rørbækxx
Birgit Bech Larsenxx
Birgit Jensenxxx
Birgit Stecherxx
Birte Brøcherxx
Birte Schouxx
Birte Søndergaardx
Birte Valsted Kristensenxx
Birte Worsøe Nielsenxx
Birthe Drivsholmxx
Birthe Ladexx
Birthe Pallesenx
Birthe Pedersenxx
Birthe Rønnx
Birthe Sand Christensenx
Bodil Bidstrupxx
Bodil Elmsted Petersenx
Bodil Jacobsenx
Bodil Østergaardxx
Britt Boholtx
Carlo Westmarkx
Carsten Conradxxx
Claus Fogedxx
Conny Madsenx
Dorthe Vogdrupx
Eigil Jensenxx
Elin Belouax
Ellen Boeltxx
Elly Gregersenx
Elly Jørgensenxx
Else Blom-Hansenx
Else Kornumxx
Else Krogh Andersenxx
Else Lundborgxx
Else Nielsenx
Else Nørbyxx
Else Plichtaxx
Elsebeth Christensenxx
Erik Nielsenx
Erik Plichtax
Erik Sletten Thomsenx
Erik Toustrupx
Erik Vangstedx
Erna Marianne Møllerx
Eva Kraghxx
Eva Østergaardx
Flemming Bo Jensenx
Flemming Riisagerxx
Gitte Holmenx
Gitte Munk-Petersenx
Gitte Palsnovx
Glenda Nicolaisenx
Grete Heidmannx
Grethe Just Andersenxx
Grethe Olesenxx
Gunhild Kirkegaardxx
Gunner Ødumx
Gurli Pedersenx
Hanna Pedersenxx
Hanne Boelxx
Hanne Bolvigx
Hanne Bundgaardx
Hanne Grupex
Hanne K. Hansenx
Hanne Kraglund Jensenx
Hanne Paulsenxx
Hanne Pedersenxx
Hanne Rævskær Hansenx
Hanne Toft Hansenx
Hans Henrik Bergenserx
Hans Ole Andersenxx
Harley Lauritsenxx
Heidi Knudsenx
Helle Andreasenx
Helle Berit Kristensenx
Helle E. Sørensenxx
Helle Ledetxxx
Helle Nielsenx
Henning Madsenxx
Henning Pedersenxx
Henny Larsenxx
Henny Pedersenxx
Henriette Vestergaard Andersenxx
Henrik Frejlev Sørensenx
Henrik Lintnerx
Herman Søbergxx
Ib Jensenx
Ib Mariegaardx
Inge Lise Christiansenx
Inge Philpx
Inge Tørringx
Inger Jacobx
Inger Jakobsenxx
Inger Lethxx
Inger Lise Madsenx
Inger Marie Hansenxx
Inger Mikkelsenxx
Ingrid Rasmussenx
Irma Pedersenxx
Ivan Dalsgaardx
Jens Bergxx
Jens Laurbjergx
Jens Regnar Larsenxx
Jens Stærkjærx
Jens Vangsgaard Nielsenx
Jette Bojexx
Jette Kammer Nielsenxx
Jette Lintnerx
Jette Nielsenxx
Jill Kjærsgaardxx
Joanna Kosz-Strusiewiczx
John Jørgensenx
Jonna Christensenxx
Jonna Sørensenxx
Jytte Bergenx
Jytte Buus Nielsenx
Jytte Hedegaardxx
Jørgen Jensenx
Jørgen Nielsenx
Jørgen Pedersenx
Jørgen Rottbøllxx
Jørgen Østergaardx
Jørn Thomsenx
Kai Stecherx
Kaj Erik Jensenx
Karen Andersenxx
Karen Jensenxx
Karen Marie Sørensenx
Karin Grøndahlxxx
Karin Kristensenxxx
Karin Møllerx
Karin Sevelxxx
Karl Anton Olesenxx
Karna Madsenxx
Kasper Belouax
Kate Christiansenxx
Kirsten Jacobsenx
Kirsten Munk Jensenxx
Kirsten Pedersenx
Kirsten-Marie Høyrupx
Kirsti F. Rønnowx
Kitty Hartmannx
Kjeld Andreasenx
Kjeld Kjærx
Kjeld Pedersenx
Knud Erik Sørensenx
Knud Falkx
Knud Mikkelsenx
Knud Mørk Jensenxxxx
Knud Rødbroxxx
Knud Waltherxx
Kristian Damgaard Kristensenxx
Lars G. Jensenxx
Lars Winther-Christensenx
Lars Aage Jensenxxx
Lau Bergenx
Laurits Østergaardx
Lea Rottbøllxx
Leif Christensenx
Leif Frandsenx
Lene Ejstrupxx
Lene Hansenx
Lene Høybyexx
Lilian Isaksenx
Lilly Knudsenx
Lis Christiansenx
Lis Damx
Lis Magillx
Lis Mariegaardx
Lisbet Larsenxx
Lise Visholmx
Lone Ejstrup Jensenx
Lone Lyebalkxx
Lone Nielsenx
Lone Nygaardxx
Lone Strandbergxx
Mads Hedegaardxx
Margit Frandsenx
Margit Nielsenx
Marianne Conradxxx
Marianne Dronninglund Knudsenx
Merete Raundrup Christensenxx
Mette Bjergx
Michael Broenx
Mie Frederiksenxx
Mogens Blom-Hansenxx
Mogens E. Madsenx
Mona Bøgh Hansenx
Mona Toftxx
Morten Jensenxxxx
Moses Broenx
Niels Bachxx
Niels Kjeldsenx
Niels Sandagerxxx
Ole Holmen Andersenx
Ole Vangsted Jensenxx
Ove Christian Ellehave Jessenx
Ove Clausenxx
Ove Elmelund Kaarsbox
Ove Møller Andreasenxx
Palle Sørensenx
Per Bjørn Samsxx
Per Nielsenx
Peter Frederiksenxx
Peter Kjærsgaard Sørensenx
Pia Falbergxx
Poul Brøndumxx
Poul Erik Lauritsenxx
Poul Hansenx
Poul Richardt Hansenx
Preben Nielsenx
Preben Toft Hansenx
Ragnhild Gyldenløve Christensenx
René Lundberg Svendsenxx
Richard Nielsenx
Rie Mejdahlxx
Ruth Hansenx
Sigrid Guillouetx
Steen Jeppesenx
Susanne Dahlx
Sven Ingerslevxx
Svend Erik Hansenx
Thorvald Mortensenx
Tina Jensenxx
Tinne Damgaard Kristensenx
Torben Gadex
Torsten Sverdrup Warbergx
Tove Ahlbeckx
Trine Hesselbergxx
Ulla Rahbekxxx
Ulla Vernerxx
Ulrich Pedersenxxxx
Vedel Sandmannx
Vibeke Hanghøjxxx
Villy Ladexx
Aase Bergxxx
Aase Frostxx
Aase Jessenx
Aase Johansenxx
Aase Jørgensenx
Aase Møller Pedersenx