Medlemsliste

Du kan sortere medlemslisten efter ønske således:

  • Klik på en kolonneoverskrift én gang, så sorteres listen med de markerede medlemmer i bunden af listen
  • Klik på en kolonneoverskrift en ekstra gang, så sorteres listen med de markerede medlemmer i toppen af listen
  • Klik på kolonneoverskriften med medlemsnavnene, så sorteres listen i alfabetisk rækkefølge h.h.v. fra a-å, eller fra å-a
Navn(1) Mandag eftermiddag(2) Tirsdag eftermiddag(3) Onsdag eftermiddag(4) Torsdag eftermiddag(5) Tirsdag aften(6) Torsdag aften(7) Onsdag formiddag
#N/Axxx
Agnethe Jensenxxx
Allan Lundx
Anders Wraagaard Pedersenxxx
Anna Neta Simonsenx
Anne Grete Worsøexx
Anne Grethe Sandx
Anne Marie Ritterxx
Annette Bjerregaardxx
Annette Kraghxx
Anny Nielsenx
Arne Christensenxx
Bent Philipsenx
Bente Bachx
Bente Kronborg Jensenxx
Birgit Bech Larsenxxx
Birgit Hørlyckx
Birgit Jensenx
Birgit Stecherxx
Birte Brøcherxx
Birte Kristensenx
Birte Worsøe Nielsenxx
Birthe Drivsholmxx
Birthe Ladex
Birthe Pallesenx
Birthe Pedersenxx
Birthe Philipsenx
Birthe Rønnxx
Birthe Sand Christensenx
Bodil A. Christensenx
Bodil Bidstrupxx
Bodil Østergaardx
Britt Boholtxx
Børge Jensenx
Carl Ove Jensenx
Carsten Conradxxx
Carsten Holstx
Claus Fogedxx
Dorthe Vogdrupx
Eigil Jensenx
Elin Davidxx
Ellen Boeltx
Elly Jørgensenxx
Elly Kochxxx
Else Blom-Hansenxx
Else Kornumx
Else Krogh Andersenxx
Else Lundborgx
Else Nørbyxx
Else Plichtaxx
Elsebeth Christensenxx
Erik Nielsenx
Erik Plichtaxx
Erik Sletten Thomsenx
Erik Toustrupx
Erik Vangstedx
Esther Nielsenx
Eva Kraghxx
Eva Østergaardxx
Flemming Bo Jensenxx
Gitta Lauritsenxx
Gitte Holmenx
Grethe Just Andersenxx
Grethe Olesenxx
Grethe Pedersenx
Gunner Ødumx
Hanna Pedersenxx
Hanne Boelxx
Hanne Bundgaardx
Hanne Grupex
Hanne K. Hansenx
Hanne Paulsenx
Hanne Pedersenxx
Hanne Rævskær Hansenxx
Hanne Toft Hansenx
Hans Ole Andersenxx
Harley Lauritsenxx
Heidi Knudsenx
Helle E. Sørensenxxx
Helle Ledetxx
Henning Dahl Langbakxxxxx
Henning Madsenxxx
Henning Pedersenx
Henning Sørensenx
Henny Pedersenxx
Henrik Frejlev Sørensenx
Herman Søbergxxx
Ib Jensenx
Ib Mariegaardxx
Inge Tørringx
Inger Jacobx
Inger Jakobsenxxx
Inger Lethxx
Inger Marie Hansenxx
Inger Mikkelsenxx
Ingrid Clausenx
Ingrid Rasmussenx
Jens Arp Nielsenx
Jens Bergxx
Jens Kvorningx
Jens Regnar Larsenxx
Jens Vangsgaard Nielsenx
Jette Bojexx
Jette Kammer Nielsenxx
Jette Nielsenxx
Jill Kjærsgaardxxx
John Jørgensenxx
Jonna Christensenxx
Jytte Buus Nielsenx
Jytte Hedegaardxx
Jørgen Nielsenx
Jørgen Rottbøllxx
Jørn Thomsenx
Kai Stecherxx
Karen Andersenx
Karen Jensenx
Karen Marie Sørensenx
Karin Grøndahlxxx
Karin Kristensenxx
Karin Sevelx
Karl Anton Olesenxx
Karna Madsenxxx
Kate Christiansenxx
Kirsten Boltherx
Kirsten Sandmannxx
Kirsten-Marie Høyrupx
Kitty Hartmannxx
Kjeld Kjærxx
Kjeld Pedersenx
Knud Mørk Jensenxx
Knud Waltherxx
Kristian Damgaard Kristensenxx
Lars Christoffersenx
Lars G. Jensenx
Lars Winther-Christensenx
Lars Aage Jensenxx
Lea Rottbøllxxx
Leif Christensenx
Lene Ejstrupxx
Lene Hansenx
Lene Høybyexxx
Lilly Knudsenx
Lis Christiansenx
Lis Damx
Lis Magillx
Lis Mariegaardx
Lisbet Larsenxx
Lise Visholmx
Lone Lyebalkxx
Lone Nielsenxx
Lone Nygaardxx
Lone Strandbergxxx
Mads Hedegaardxx
Margit Nielsenx
Margit Øllgaardx
Marianne Conradxxx
Merete Raundrup Christensenxx
Meta Nielsenxxx
Mette Bjergxx
Michael Broenx
Mie Frederiksenxx
Mogens Blom-Hansenxx
Mona Bøgh Hansenxx
Mona Jensenxx
Mona Toftxx
Moses Broenx
Niels Bachx
Niels Daugaard Petersx
Niels Kjeldsenxx
Niels Sandagerxxxx
Ole Beltoftxx
Ole Færchx
Ole Vangsted Jensenx
Ove Clausenxx
Ove Krogsgaardxx
Ove Møller Andreasenxx
Palle Sørensenxx
Peer Lyebalkx
Per Bjørn Samsx
Per Nielsenx
Peter Buchardtx
Peter Frederiksenxx
Peter Kjærsgaard Sørensenx
Pia Falbergxx
Poul Brøndumxx
Poul Hansenxx
Poul Richardt Hansenx
Preben Kristensenx
Preben Nielsenx
René Lundberg Svendsenxx
Rie Mejdahlxxx
Ruth Hansenx
Steen Jeppesenx
Sven Ingerslevxx
Svend Erik Hansenx
Svend Haugaard Andersenx
Synnøve Jepsenx
Thorvald Mortensenx
Tina Jensenxx
Tinne Damgaard Kristensenxx
Torsten Sverdrup Warbergx
Tove Ahlbeckx
Ulla Lutherx
Ulla Rahbekxxx
Ulrich Pedersenxxx
Vedel Sandmannx
Vibeke Hanghøjxx
Villy Ladexx
Aase Bergxxxx
Aase Frostxx
Aase Johansenxx
Aase Jørgensenx